Nákupní košík
Celkem: 0 Kč

Projekt "Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa" zvyšuje přeshraniční připravenosti záchranných složek a orgánů krizového řízení pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Projekt řeší zvýšení úrovně bezpečnosti občanů a návštěvníků regionu Jeseník - Głuchołazy - Nysa. Zvýšení úrovně bezpečnosti občanů a návštěvníků bude dosaženo prostřednictví společné multikriteriální analýzy specifických rizik (mimořádné události způsobené změnou klimatu a antropogenní mimořádné události), společnými plány řešení konkrétních mimořádných událostí (společní metodické listy – chesklisty určené v pro řešení mimořádné události) a vytvoření společného informačního systému - portálu. V rámci projektu budou zorganizována dvě společná cvičení, které ověří výstupy projektu. Speciální vybavení bude pořízeno tak, aby nebylo duplicitní a v případě potřeby bude využito na obou stranách hranice. Vzájemné využití speciální techniky jednotek požární ochrany je ekonomicky výhodné a vede k úsporám finančních prostředků a maximálnímu využití techniky. Realizace projektu bude probíhat do konce roku 2019 a projekt jako takový navazuje a doplňuje vlajkový projekt „Bezpečné pohraničí“ (viz informace výše), přičemž je zacílen na region Jeseník - Głuchołazy - Nysa.  

Partneři projektu:

  • Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – vedoucí partner projektu
  • Město Jeseník
  • Gmina Nysa
  • Gmina Głuchołazy

Celkové rozpočtové výdaje projektu dosahují 1 162 087 €, finanční krytí realizace projektu je zajištěna z vlastních zdrojů partnerů projektu a spolufinancováním z Evropského fondu pro regionální rozvoj v celkové výši 987 774 €.

Aktuality

Informace z národních systémů

Přehled stávajících českých a polských národních systémů pro řízení rizik

NahoruNahoru
close
Loading...
Cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování stránek, přihlašování, odesílání formulářů atd. Tento druh cookies nelze odmítnout, protože by došlo k omezení funkčnosti webových stránek. Jedná se o cookie pro identifikace sezení uživatele pro přihlášení do uživatelské sekce (expirace 1 rok) a Google reCAPTCHA - ochrana formulářových prvků proti spamu (expirace 1 měsíc).
Souhlasím