Nákupní košík
Celkem: 0 Kč

Wspólne ćwiczenia taktyczne realizowane w ramach projektu

Společná taktická cvičení realizovaná z projektu

Dne 27. 2. 2019 se v rámci projektu zrealizovalo společné cvičení českých a polských hasičů pod názvem „Wagon“. Cvičení bylo organizováno partnerem projektu gmina Nysa a konalo se ve městě Nysa, v areálu Franz Kamiński Waggonbau Sp. z o.o. Cvičení bylo zaměřeno na zdokonalení techniky spolupráce. V rámci cvičení byly na místě nacvičeny dva typy zásahů. První z nich byl zaměřen na zásah při železniční dopravní nehodě, kdy v důsledku nehody zůstaly pod osobním vlakem zaklíněny osoby ve dvou osobních automobilech. Společná práce hasičů spočívala ve vyproštění zaklíněných osob s následným podáním první pomoci zraněným. V druhé části byl nacvičen zásah s výskytem nebezpečné látky, kdy v důsledku nehody utíkala nebezpečná látka z železniční cisterny. Společný zásah spočíval v utěsnění otvoru kterým látka unikala, v protipožárním opatření a v přečerpání nebezpečné látky z cisterny. Cvičení se účastnily dobrovolné a profesionální jednotky z obou stran hranice – jednotka KP PSP Nysa, OSP Rusosin, OSP Niwnica, OSP Jarnołtówek, OSP Gierałcice, HZS Olomouckého kraje – stanice v Jeseníku, JSDH Jeseník.

Dne 11. 6. 2019 se v rámci projektu zrealizovalo druhé společné cvičení českých a polských Cvičení bylo organizováno vedoucím partnerem projektu HZS Olomouckého kraje a konalo se v Mikulovicích na Jesenicku. Cvičení bylo součástí rozsáhlého taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému s názvem „Orkán 2019“, které bylo organizované ve dnech 10. – 11. 6. 2019. Cvičení mělo za úkol prakticky procvičit koordinaci záchranných a likvidačních prací realizovaných orgány krizového řízení a složkami IZS při vzniku povodně v důsledku orkánu doprovázeného intenzivními přívalovými srážkami na území ORP Jeseník (Mikulovice, Zlaté Hory).  A také hlavně procvičit procesy spojené s vyhlášením krizového stavu na části území Olomouckého kraje. Do cvičení se mimo základních složek integrovaného záchranného systému zapojili také v přeshraniční spolupráci dobrovolní i profesionální hasiči z Polska, Báňská záchranná služba, Záchranný útvar Hlučín, Letecká služba Policie ČR, a další podpůrné a humanitární složky a organizace. Během 11. 6. byla prověřena činnost štábu HZS a činnost štábu velitele zásahu s nácvikem koordinace záchranných prací v úrovni obce Mikulovice při záchraně osob z vodního toku v důsledku stržení lávky, dále při likvidaci následků silného větru – odstranění popadaných stromů z budov a komunikací, zřízení evakuačního střediska a nasazení úpravny vody s následnou distribucí do postižených oblastí.  Cvičení se v této části zúčastnilo přes 100 osob, z toho například profesionální jednotky HZS Olomouckého kraje z Jeseníku a Šumperku, Záchranný útvar Hlučín, dobrovolné jednotky z Mikulovic, Jeseníku, Ostružné, Žulové, Velkých Kunětic, Hradce-Nové Vsi, Skorošic a z Nysy. Dále se na cvičení podílela Policie České republiky, Charita, Český červený kříž, Olomoucký kraj, obec Mikulovice a další. V rámci záchrany osob z vodního toku byl taktéž využit automobilový žebřík, který byl z projektu pořízen partnerem HZS Olomouckého kraje. 10. 6. Byl také v rámci cvičení krizových štábů využit společný informační portál pořízený z projektu.

Více informací včetně fotodokumentace lze nalézt zdezde.

 

 

NahoruNahoru
close
Loading...
Cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování stránek, přihlašování, odesílání formulářů atd. Tento druh cookies nelze odmítnout, protože by došlo k omezení funkčnosti webových stránek. Jedná se o cookie pro identifikace sezení uživatele pro přihlášení do uživatelské sekce (expirace 1 rok) a Google reCAPTCHA - ochrana formulářových prvků proti spamu (expirace 1 měsíc).
Souhlasím