Nákupní košík
Celkem: 0 Kč

Sprzęt i wyposażenie specjalne zakupione w ramach projektu

Vybavení a speciální technika pořízená z projektu

V rámci projektu bylo pořízeno speciální vybavení a technika. To bylo pořízeno tak, aby nebylo duplicitní a v případě potřeby bude využito na obou stranách hranice. Vzájemné využití speciální techniky jednotek požární ochrany je ekonomicky výhodné a vede k úsporám finančních prostředků a maximálnímu využití techniky.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje pořídil speciální záchranný automobilový žebřík se záporným úhlem vyložení, který je umístěn na požární stanici v Jeseníku. V rámci Olomouckého kraje a okresu Nysa se jedná o unikátní záchranný prostředek. Automobilový žebřík je na rozdíl od standarních typů na konci žebříkové sady vybaven kloubem s teleskopickým výsuvem žebříkové sady s košem. Žebřík bude využit při záchraně a transportu zraněných osob z výšek a hloubek, k hašení požárů v objektech, k záchraně osob z vody při povodních, k čištění profilů vodních toků při povodních, k odstraňování vývratů a polomů při vichřicích, nebo k manipulaci s břemeny.

Město Jeseník pořídilo zásahový dopravní automobil, který bude využit při přepravě osob a vybavení na místo zásahu a k evakuaci osob z ohrožených oblastí. Vozidlo je vybaveno základními technickými prostředky jednotek požární ochrany, v zadní části umožňuje přepravu speciálního záchranářského vybavení, a také je vybaveno tažným zařízením pro případ doplnění automobilu o požární přívěs pro uložení požárního příslušenství pro zásah. Dále město pořídilo hydraulické vyprošťovací zařízení, které bude využito při zásazích technického charakteru. Jedná se o speciální strojní vybavení zásahové požární techniky pro odstraňování mimořádných událostí technického charakteru. Využití má zejména při činnostech spojených s vyproštěním zraněných osob z havarovaných vozidel při dopravních nehodách jak na pozemních komunikacích, ale také u dopravních nehod železničních kolejových vozidel. Dále při vnikání do uzavřených prostor, při odstranění následků zřícení budov, popřípadě pro zamezení úniku látek z potrubí či technologií. Jmenovaným vybavením disponuje jednotka sboru dobrovolných hasičů města Jeseníku.

Gmina Nysa pořídila těžké zásahové vozidlo vybavené inovativním hasícím systémem tlakové pěny (CAFS) a s vozíkem pro přepravu záchranného vybavení po kolejích. Vozidlo vybavené těmito technologiemi umožňuje zvýšit účinnost hašení, ale také odstranění rizik a provádění záchrany během dopravních nehod. Použití pěny totiž výrazně snižuje spotřebu vody k hašení, nebo vzniku dalších způsobených hasební vodou v místech nezasažených požárem. Vozidlo je umístěno u hasičské jednotky v Nyse. Dále gmina Nysa pořídila záchranné prostředky, které jsou umístěny u dobrovolných hasičů v Niwnicy a Rusocin v Nyse. Jeedná se o nafukovací stan pro evakuované osoby, termokamera, kombinovaný vyprošťovací nástroj, sadu vysokotlakých zvedacích vaků, akumulátorovou osvětlovací souprava, sadu pro poskytování kvalifikované zdravotnické pomoci, sadu pro záchranu z výšek a o dýchací technika. Uvedené vybavení je možné využít při záchraně zejména při mimořádných událostech, jako jsou vichřice, povodně, nebo dopravní nehody.

NahoruNahoru
close
Loading...
Cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování stránek, přihlašování, odesílání formulářů atd. Tento druh cookies nelze odmítnout, protože by došlo k omezení funkčnosti webových stránek. Jedná se o cookie pro identifikace sezení uživatele pro přihlášení do uživatelské sekce (expirace 1 rok) a Google reCAPTCHA - ochrana formulářových prvků proti spamu (expirace 1 měsíc).
Souhlasím