Nákupní košík
Celkem: 0 Kč

Společné štábní cvičení "LOGRISK 2019"

Dne 17. 10. 2019 se v rámci projektu zrealizovalo společné štábní cvičení „LOGRISK 2019“. Cílem cvičení bylo procvičit koordinaci záchranných a likvidačních prací realizovaných orgány krizového řízení a složkami IZS při vzniku mimořádné události s přeshraničním dopadem, při využití společných plánů řešení konkrétních mimořádných událostí pomocí informačního portálu LOGRISK. Dále bylo cílem procvičit činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu ORP Jeseník v součinnosti s HZS Olomouckého kraje a činnost orgánů krizového řízení města Glucholazy a Nysa se zaměřením na výměnu informací o nebezpečí (rizicích), spolupráci záchranných složek a spolupráci při zajištění ochrany obyvatelstva.

Námětem realizovaného cvičení bylo řešení tří různých mimořádných událostí s přeshraničním dopadem:

1)  Havárie s únikem nebezpečné látky do řeky Bělá:

Při dopravní nehodě došlo k úniku nespecifikovaného množství MN do vodního toku řeky. Následně se olejová skvrna začala šířit na hladině po proudu řeky směrem k Mikulovicím a státní hranici s Polskem.

2)  Vichřice s přívalovými srážkami:

Působením větru došlo k velkým škodám v zalesněných porostech a na budovách. Výsledkem byly popadané stromy, výpadky dodávek elektrické energie, poničené střechy domů a škody na infrastruktuře. Současně byl vítr doprovázen přívalovými srážkami, které způsobují lokální rozvodnění menších toků.

3)  Uvíznutý autobus převážející polské turisty:

Na silnici I/44 mezi Červenohorským sedlem a Filipovicemi došlo k pádu vzrostlého stromu na autobus převážející polské turisty vracející se z Rakouska do Poznaně. Při této události došlo ke zranění většího počtu polských občanů.

V rámci cvičení byla kromě koordinace záchranných a likvidačních prací také ověřena komunikace mezi zapojenými složkami, a to zejména s využitím společného informačního portálu LOGRISK, videokonference, telefonních hovorů, emailové komunikace a dalších národních standardních systémů.

NahoruNahoru
close
Loading...
Cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování stránek, přihlašování, odesílání formulářů atd. Tento druh cookies nelze odmítnout, protože by došlo k omezení funkčnosti webových stránek. Jedná se o cookie pro identifikace sezení uživatele pro přihlášení do uživatelské sekce (expirace 1 rok) a Google reCAPTCHA - ochrana formulářových prvků proti spamu (expirace 1 měsíc).
Souhlasím