Nákupní košík
Razem: 0 zł
Nasz numer telefonu: +420 950 770 011

Wspólne ćwiczenie sztabowe „LOGRISK 2019”

W dniu 17 października 2019 r. W ramach projektu przeprowadzono wspólne ćwiczenie dla personelu „LOGRISK 2019”. Celem tego ćwiczenia było przećwiczenie koordynacji działań ratowniczych i likwidacyjnych przeprowadzonych przez organy zarządzania kryzysowego i jednostki IRS w przypadku sytuacji nadzwyczajnej o zasięgu transgranicznym, przy użyciu wspólnych planów radzenia sobie z konkretnymi sytuacjami kryzysowymi za pomocą portalu informacyjnego LOGRISK. Celem było również przećwiczenie pracy stałej grupy roboczej Sztabu Kryzysowego ORP Jeseník we współpracy ze Strażą Pożarną Kraju Ołomunieckiego oraz działalności organów zarządzania kryzysowego w miastach Głuchołazy i Nysa.

Tematem ćwiczenia było zajęcie się trzema różnymi sytuacjami kryzysowymi o skutku transgranicznym:

1) Wypadek z wyciekiem substancji niebezpiecznej do rzeki Bělá:

W wypadku nieokreślona ilość MN wyciekła do rzeki. Następnie wyciek ropy zaczął rozprzestrzeniać się na powierzchni w dół rzeki w kierunku Mikulovic i granicy państwowej z Polską.

2) Burze z opadami ulewnymi:

Wiatr spowodował ogromne zniszczenia drzewostanów i budynków. Rezultatem były powalone drzewa, przerwy w dostawie prądu, uszkodzone dachy i uszkodzenia infrastruktury. Jednocześnie wiatrowi towarzyszyły ulewne deszcze, powodując lokalne zalanie mniejszych strumieni.

3) Utknął autobus przewożący polskich turystów:

Na drodze I / 44 między siodłem Červenohorské a Filipovice w autobusie przewróciło się drzewo przewożące polskich turystów wracających z Austrii do Poznania. Więcej polskich obywateli zostało rannych w tym incydencie.

Oprócz koordynacji prac ratowniczych i likwidacyjnych w ramach ćwiczenia zweryfikowano również komunikację między zaangażowanymi jednostkami, w szczególności przy użyciu wspólnego portalu informacyjnego LOGRISK, wideokonferencji, połączeń telefonicznych, komunikacji e-mail i innych krajowych systemów standardowych.

W góręW górę
close
Loading...
Pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, logowania, wypełniania formularzy itp. Tego typu plików cookie nie można odrzucić, ponieważ ograniczałoby to funkcjonalność serwisu. To jest plik cookie identyfikacja sesji użytkownika w celu zalogowania się do sekcji użytkownika (wygaśnięcie 1 rok) oraz Google reCAPTCHA - ochrona elementów formularza przed spamem (ważność 1 miesiąc).
Zgadzam się